Támogathatja munkavállalói egészségét

Differenciálható juttatással támogassa munkavállalói elköteleződésért

A munkáltató támogatást utalhat munkavállaló pénztártagjai egyéni számlája javára és meghatározhatja, hogy a juttatást a munkavállalók mely körének és milyen mértékben adja.

Juttatásban részesülhet:

  • egy adott munkáltatónál alkalmazásban lévő pénztártagok összessége
  • ugyanazon korcsoporthoz tartozó pénztártagok
  • adott vállalkozásnál azonos munkakört betöltő vagy azonos (cél)feladatot végző tagok összessége, vagy
  • a támogató által meghatározott időpontban, vagy
  • valamely időpont előtt, után, vagy valamely két időpont között pénztártaggá vált személyek összessége
  • meghatározott szakképesítéssel rendelkező munkavállalók stb.
Adózási tudnivalók
Szerződéskötés
Befizetés és adatszolgáltatás
Munkáltatói kapcsolattartás