Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbiakat!

A PRÉMIUM Pénztárcsoport (tagjai: PRÉMIUM Egészségpénztár, PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár, HORIZONT Magánnyugdíjpénztár, PRÉMIUM Pénztárszolgáltató Kft.) weboldalait kizárólag saját felelősségedre használhatod. A weboldalakon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a PRÉMIUM Pénztárcsoport tagjai felelősséget nem vállalnak.

A PRÉMIUM Pénztárcsoport tagjai nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

A PRÉMIUM Pénztárcsoport weboldalain elhelyezett szövegek, ábrák, letölthető dokumentumok, információk, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag a PRÉMIUM Pénztárcsoport tagjai előzetes kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges bármilyen formában felhasználni, - kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket - a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.

Adatvédelmi nyilatkozat

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályok tartalmi és formai követelményeinek.

Ügyfeleink személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan megjelennek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ügyfelünk is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A PRÉMIUM Pénztárcsoport törekszik arra, hogy Ügyfelei személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve Ügyfelei rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
Honlapunk látogatása során az adataid felelős kezelője a PRÉMIUM Pénztárcsoport, amelynek oldalát látogatod, illetve amelynek erre felhatalmazást adsz. 

Adataid, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a PRÉMIUM Pénztárcsoport nem adja tovább harmadik személynek, kivéve, ha erre a cél megjelölésével felhatalmazol minket. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataidhoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
Ha kérdést kívánsz feltenni vagy megosztani velünk véleményed meg kell adnod a neved, elektronikus levelezési címed (email).

A tájékoztatás nem teljes körű. Ha további tájékoztatást szeretnél kapni adataid kezeléséről, kérjük fordulj hozzánk elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton.

Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló, 2011. évi CXII. törvény, illetve a PRÉMIUM Pénztárcsoportra vonatkozó speciális (ágazati) jogszabályok által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük.

A premium.hu vagy premiumpenztarak.hu vagy premiumegeszsegpenztar.hu vagy premiumnyugdijpenztar.hu vagy horizontpenztar.hu vagy horizontmagannyugdíjpenztar.hu címen elérhető internet szolgáltatás bármely oldala megnyitásával elfogadod a fentiekben felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem értesz egyet a feltételekkel, ne nyisd meg weboldalainkat!