Panaszkezelés

Pénztártagjaink elégedettsége fontos számunkra

Ügyfeleink elégedettsége fontos számunkra, így tagjaink érdekeit, észrevételeit, valamint kifogásait is szem előtt tartva folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink és ügyfél kiszolgálásunk színvonalát.

Ajánljuk figyelmedbe a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor oldalát

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.
E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.
A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.
A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.
A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben>>

MNB által készített – pénzügyi panaszokra vonatkozó – Pénzügyi Navigátor Füzet>>

Panaszbejelentés

Amennyiben panaszt kívánsz bejelenteni valamelyik szolgáltatásunk vagy tevékenységünk miatt, megteheted a pénztári nyomtatvány kitöltésével vagy a Magyar Nemzeti Bank által rendszeresített formanyomtatvány segítségével. Bejelentésed megteheted személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, vagy megküldheted postán, elektronikus levélben, illetve közölheted telefonon az alábbi táblázatban ismertetett elérhetőségeken. 

 • Amennyiben azonnali megoldást nem tudunk nyújtani, vagy a bejelentett ügy rendezése számodra nem kielégítő, úgy ügyfélkapcsolati munkatársaink rögzítik panaszod és átadják a panaszkezelés részére, aki haladéktalanul megkezdi ügyed kivizsgálását. 
 • Kérjük, hogy a tagi azonosítód a bejelentés során add meg, továbbá jelezz számunkra minden fontos körülményt. (A tagsági jogviszonyod azonosítása nélkül kizárólag általános tájékoztatást tudunk nyújtani, a tagságoddal vagy az egyéni számláddal kapcsolatos részleteket, tranzakciókat, folyamatokat nem tudjuk ellenőrizni és felülvizsgálni.)
 • A panaszt nyilvántartásba vesszük, kivizsgáljuk, majd indokolással ellátott álláspontunkat tartalmazó válaszlevelünket indokolatlan késedelem nélkül mielőbb, de a panasz kézhezvételétől legfeljebb harminc napon belül megküldjük. Ha  elektronikus kommunikációra  és iratküldésre vonatkozó nyilatkozatot tettél Pénztárunk felé, a válaszlevelet elektronikus formában kapod meg az Ügyfélportálodra az Áttekintés/Pénztár által kiállított dokumentumok menüpont alá feltöltve. A válaszlevél feltöltéséről a Pénztár részére megadott elektronikus levelezési címeden értesítünk. A panasz kivizsgálás idejére szíves türelmedet kérjük.
 • Ha a panasz kivizsgálásához szükségessé válik, valamilyen további adat vagy körülmény pontosítása , úgy felvesszük Veled a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben.
 • Minden esetben az a célunk, hogy elégedett legyél szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel is, ezért a kivizsgálás alatt a panaszban közölt és az általunk ismert körülményeket, a jogszabályi előírásokat és az Alapszabály rendelkezéseit figyelembe véve alakítjuk ki álláspontunkat.
 • Ha panaszod megalapozott vagy részben megalapozott volt, akkor a Pénztár a válaszlevél kiküldése mellett intézkedik az észlelt probléma elhárításáról, hiba javításáról, a hiányosság korrekciójáról vagy a szükséges intézkedések pótlásáról.
 • Ha panaszod alaptalannak bizonyul, a válaszlevélben részletesen tájékoztatunk kivizsgálásunk eredményéről, valamint arról is, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.
  A pénztártagságodhoz kapcsolódó ügy esetén (a tagsági jogviszony létesítése, befizetés teljesítése és jóváírás, szolgáltatás igénybevétele stb.) jogorvoslatért a Pénzügyi Békéltető Testülethez (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., levélcíme: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu, telefonszáma: 06 80 203 776) fordulhatsz.
  A Pénztár által adott tájékoztatásra, egyeztetésekre vonatkozó panaszoddal kapcsolatban vagy ha a panasz megválaszolására rendelkezésre álló 30 napos határidő eredménytelenül telne el, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhetsz a Magyar Nemzeti Banknál (címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., levélcíme: 1534 Budapest, BKKP Pf.: 777, telefonszáma: 06 80 203 776, e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu).
Elérhetőségeink és nyitva tartásunk

Személyesen

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. torony 5. emelet


2400 Dunaújváros, Dózsa György út 24.

Hétfő-Péntek: 10:00-18:00
Ha a szombat munkanapra esik a nyitvatartási idő: 10:00-16:00

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:00-16:30

Szerda: 10:30-16:30

Ha a szombat munkanapra esik a nyitvatartási idő: 10:00-16:00

Postai úton
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
1426 Budapest, Pf.: 512.
Telefonon
+36 1 999 9696
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00