Védőháló

A Védőháló minden tagunkat óvja!

A Védőháló Szolidáris Alap közösségi szolgáltatás, amely háromféle egészségbiztosítással védi pénztártagjainkat.


  1. Kritikus betegségekre szóló biztosítás: 23 fajta kritikus betegsége esetén (rák, infarktus) fedezi az egészségügyi kezelés költségét 1 millió Ft keretösszeg erejéig.
  2. Várólista biztosítás: 10 munkanapon belül biztosítja CT, MRI vizsgálatok megszervezését, és ezek költségét évi 300 ezer Ft-ig átvállalja.
  3. Egynapos sebészeti ellátásra szóló biztosítás: évi 300 ezer Ft keretösszeg erejéig végeztethetőek el műtétek (pl.: nőgyógyászati műtétek, epekőműtét) magánellátásban, orvosilag indokolt esetben.A Védőháló szolgáltatásainak igénybevétele


Igénybevétele: Igénybevételére kritikus betegségek esetén a tagsági jogviszony negyedévét követő negyedév első napjától jogosultak a pénztártagok, míg a CT és MRI vizsgálatokat nyújtó, valamint egynapos sebészeti ellátásra szóló szolgáltatásokra az újonnan taggá válók a tagsági jogviszony negyedévét követő negyedév harmadik hónapjától. 

Igénybevétel bejelentése: +36 1 999 9696-os telefonszámon, a 6os menü megnyomásával.

Jogosultság elbírálása: Az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybe vételére való jogosultságot a biztosító állapítja meg. A kritikus betegség bekövetkezése esetén a biztosító a hiánytalan bejelentés kézhez vételét követő 15 napon belül elbírálja a káreseményt.


Díja: A Védőháló hozzájárulási díja negyedévente 255 Ft (mindössze havi 85 Ft), átcsoportosítása naptári negyedévekhez igazodva történik. Az átcsoportosítás megtörténte az Ügyfélportálon ellenőrizhető, illetve ezzel egyidejűleg láthatja státuszát is, azaz, hogy Ön védett vagy sem.

Ha nem sikerül a díj átcsoportosítása: Nem jogosultak az egészségbiztosítási szolgáltatás igénybevételére azok az pénztártagok, akinek az egyéni számláján a biztosítási esemény bekövetkezése időpontját megelőző negyedévben nem állt rendelkezésre akkora összeg, amely lehetővé tette volna az alap javára történő 255 Ft átcsoportosítást.

Lemondása: A Védőháló alap lemondására nyilatkozatban van lehetőség.

Önnek megér havi 85 Ft-ot családja védelme?


2018. február 1-től már közeli hozzátartozói részére is igényelheti a Védőháló szolgáltatáscsomagot! Kérje házastársa, szülei, nagyszülei, gyermeke vagy testvére részére is a Védőhálót!

Fontos, hogy közeli hozzátartozót abban az esetben regisztrálhat, ha Ön is előfizetője a Védőhálónak. Szolgáltatásra regisztrálni a legalább első életévét betöltött hozzátartozót lehet. 

Díjak: A szolgáltatáscsomag díja személyenként 255 Ft/negyedév (havi 85 Ft), mely negyedévente egy összegben kerül levonásra az igénylő pénztártag egyéni számlája fedezete alapján rendelkezésre álló egyenlegből.

A nyomtatványt kérjük, kitöltve küldje vissza email-ben szkennelve vagy postán.


bankkártyás befizetés ügyintézés mobilalkalmazás szolgáltatókereső webáruház Kérjen visszahívást