Hozzájáruló nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Prémium Egészségpénztár (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a nevem, elektronikus levelezési címem és telefonszámom a hozzájárulásom visszavonásáig, de legfeljebb a közlés évétől számított 3 évig közvetlen üzletszerzés céljából a nyilvántartásában rögzítse, kezelje és a részemre elektronikus levelezés útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen a pénzárról annak szolgáltatásairól, akcióiról, kampányairól, a taggá válás előnyeiről szóló tájékoztatásokkal, hírlevelekkel.Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a pénztári tagság létesítése nem jelent garanciát a MikroBiom Egészségprogramban való részvételre.Kijelentem továbbá, hogy jelen nyilatkozatom önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a pénztárhoz postai úton (1426 Budapest, Pf. 512) vagy a kapcsolat@premiumpenztarak.hu e-mail címre küldött levél útján.