TUDNIVALÓK A csaLÁDI KASSZA SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

Gyermekekkel kapcsolatosan igényelhető szolgáltatásaink

 • Gyermekszületés, örökbefogadás esetén egyszeri kifizetés, amely segítségéval a gyermek születését, örökbefogadását követő 120 napon belül maximum 1 milló forint vehető fel az egyéni számláról.

 • Gyermekszületéssel kapcsolatos ellátások kiegészítése (CSED vagy GYED kiegészítése), azaz havonta a megállapított ellátás (csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj) alapjául szolgáló összeg és a megállapított ellátás különbözete igényelhető.

 • Gyermekgondozást segítő ellátások kiegészítése (GYES vagy GYET kiegészítése), azaz havonta a megállapított ellátás (gyermekgondozási segély, vagy gyermekgondozási támogatás) összegével megegyező összeg vehető fel.

 • Nevelési-év kezdési, tanévkezdési költségek elszámolása
  A pénztártag azon, közeli hozzátartozóként bejelentett, a közoktatásról szóló törvényben meghatározott (óvodás, általános iskolás, ill. középiskolás) gyermekekre vonatkozóan igényelheti, akik után családi pótlékot kap elszámolhatja a felmerült kiadásokat (tanszer, taneszköz, ruházat ára).
  További személyekre, mint ismerős, szomszéd, barát gyermeke nem lehet igénybe venni.

 • Felsőoktatási intézményben tanulók költségtérítése
  A pénztártag saját vagy bejelentett közeli hozzátartozója felsőoktatással kapcsolatos költségeinek megtérítését a Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött személy vonatkozásában lehet igényelni. Számlával igazolt tandíj, kollégiumi, albérleti díj számolható el.
  Parkolási díj, közlekedési költség, étkezés, rendezvényeken való részvétel, tanfolyam, különóra, magániskola díja nem számolható el.


Egyéb szolgáltatások

 • Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének elszámolása akkor lehetséges, ha a pénztártag a hitelszerződésben adósként vagy adóstársként szerepel, illetve a pénztártag saját bankszámlájáról történik a törlesztés.
  Személyi kölcsön, áruhitel, szabad felhasználású hitel, gépjármű finanszírozási hitel, lakásfelújítási hitel stb. törlesztő részlete nem számolható el.

 • Idősgondozás térítése segítségével a pénztártag saját vagy bejelentett közeli hozzátartozójának idősotthonban való elhelyezésének napi vagy havi díja számolható el adott felső összeghatárig.

 • A bejelentett közeli hozzátartozó temetésének számlával igazolt költségeit el lehet számolni a családi kassza szolgáltatások segítségével.FELHASZNÁLHATÓ EGYENLEG
Fontos tudni, hogy az egészségszámlán lévő egyenleg korlátozott része használható fel a családi kassza kiadások kifizetésére:

180 napos várakozással

 • 180 napja az egyéni számlára könyvelt egyéni vagy munkáltatói befizetés

180 napos várakozás nélkül:

 • egyéni számlán jóváírt hozam összege
 • a NAV által az egészségszámlára utalt adóvisszatérítés