Honvéd tagoknak

TÁJÉKOZTATÓ a volt Honvéd Egészségpénztári tagok részére a kártalanítással kapcsolatban hatályos kormányrendeletek alapján 2017. január 1-jén hatályba lépő jogszabályok alapján a volt Honvéd Egészségpénztári tagok egy része kártalanításra jogosult. A kártalanításra jogosultak körét, valamint a kártalanítás menetét kormányrendeletek határozzák meg. Ezeket a szabályokat foglaljuk röviden össze tájékoztatónkban. +- AMENNYIBEN ÖN A HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK TAGJA Az alábbi esetben jogosult a kártalanításra: Amennyiben Ön 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztárnál tagsági jogviszonnyal rendelkezett és 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének terhére hitelezési veszteség volt követelésként elhatárolva, majd azt 2015. december 31-én a Honvéd Egészségpénztár értékvesztéseként elszámolta. A jogosultság további feltételei: Önnek 2015. március 5-én és 2017. február 1-jén hivatásos vagy szerződéses állományú katonaként, önkéntes tartalékos katonaként, a Honvédségnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavállalóként foglalkoztatásban kellett állnia, vagy e jogviszonyának 2015. március 5. után, de 2017. február 1-jét megelőzően kellett megszűnnie. Az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban állók esetében a jogosultsági feltétel abban az esetben teljesül, ha 2015. március 5. és a kártalanítási igény benyújtásának napja között az önkéntes tartalékos katona legalább egy nap tényleges szolgálatot teljesített. Hová kell benyújtania a kártalanítási igényét? A kártalanítási igényét 2017. február 1-jét követően az állományilletékes parancsnok / munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjesztheti be. A PRÉMIUM Egészségpénztár részére NE nyújtson be kártalanítási igényt, mert annak intézésére a Pénztár nem jogosult! Igazolás a kártalanítási igényhez A kártalanítási igényéhez csatolni kell a PRÉMIUM Egészségpénztár igazolását az értékvesztésként elszámolt összegről. Az igazolást a PRÉMIUM Egészségpénztár közvetlenül megküldi a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve részére, amennyiben Ön meghatalmazást ad a megnevezett szerv részére. Az igazolás azt is tartalmazza, hogy a tagsági jogviszony a hitelezési veszteség elhatárolásakor (2015. március 2-ai időpontban) fennállt. Amennyiben Ön nem ad meghatalmazást a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve részére, közvetlenül is megkérheti az igazolást a PRÉMIUM Egészségpénztártól a következő csatornákon keresztül: Email-ben:        kapcsolat@premiumpenztarak.hu Telefonon:        +36 1 999 9696 Személyesen:   1138 Budapest, Váci út 135–139.                          2400 Dunaújváros, Dózsa György út 24. Ügyfélszolgálatunk nyitva tartásáért, kérjük, kattintson ide.  A Pénztár az igazolást a kérelmező levelezési címére a kérelem Pénztárhoz történő beérkezését követő 5 munkanapon belül közönséges postai küldeményben küldi meg a pénztártag részére. Felhívjuk figyelmét, hogy a PRÉMIUM Egészségpénztár nem intézheti az Ön kártalanítását, csak az igazolás kiadására jogosult. Fenti szabályokat részletesen az alábbi jogszabályban találhatja meg: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 61/A-61/G.§ +- AMENNYIBEN ÖN RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK TAGJA Az alábbi esetben jogosult a kártalanításra: Amennyiben Ön 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztárnál tagsági jogviszonnyal rendelkezett és 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének terhére hitelezési veszteség volt követelésként elhatárolva, majd azt 2015. december 31-én a Honvéd Egészségpénztár értékvesztéseként elszámolta, és az Ön követelése más módon nem térült meg, Ön jogosult a kártalanítási igény benyújtására. A jogosultság további feltételei: Ön 2015.március 5-én és a rendelet hatálybalépésének napján (azaz 2017. január 1. napján) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel való foglalkoztatási jogviszonya 2015.március 5-ét követően, de a 457/2016. számú Kormányrendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg (azaz legkésőbb 2016. december 31. napján). Hová kell benyújtania a kártalanítási igényét? A kártalanítási igényét írásban a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vezetőjének nyújthatja be 2017. február 1-jét követően. A PRÉMIUM Egészségpénztár részére NE nyújtson be kártalanítási igényt, mert annak intézésére a Pénztár nem jogosult! Igazolás a kártalanítási igényhez A kártalanítási igényhez csatolnia kell a PRÉMIUM Egészségpénztár igazolását, mely az alábbiakat tartalmazza: a) az Ön tagsági jogviszonya 2015. március 5-én fennállt a Honvéd Egészségpénztárban, b) az Ön tagi egyéni számláján hitelezési veszteségként elhatárolt, majd 2015. december 31-én értékvesztésként elszámolt összeget. Az igazolás azt is tartalmazza, hogy a tagsági jogviszony a hitelezési veszteség elhatárolásakor (2015. március 2-ai időpontban) fennállt. Az igazolást a következő módon igényelheti Pénztárunktól: Email-ben:                  kapcsolat@premiumpenztarak.hu Telefonon:                   +36 1 999 9696 Személyesen:              1138 Budapest, Váci út 135–139.                                     2400 Dunaújváros, Dózsa György út 24. Ügyfélszolgálatunk nyitva tartásáért, kérjük, kattintson ide.  A Pénztár az igazolást a kérelmező levelezési címére a kérelem Pénztárhoz történő beérkezését követő 5 munkanapon belül, közönséges postai küldeményben küldi meg a pénztártag részére. Felhívjuk figyelmét, hogy a PRÉMIUM Egészségpénztár nem intézheti az Ön kártalanítását csak az igazolás kiadására jogosult. Fenti szabályok részletesen az alábbi jogszabályban találhatók meg: A 457/2016. számú Kormányrendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról. +- TOVÁBBI TAGOK  Amennyiben Ön nem tartozik/tartozott a Honvédség, vagy a Rendőrség vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti állományába úgy a hivatkozott kormányrendeletek alapján kártalanítási igény benyújtására a Pénztár rendelkezésére álló információk alapján nincs lehetősége. A Honvéd Egészségpénztár vezetősége több fronton próbált meg eljárni az összeg visszaszerzése érdekében, azonban a PRÉMIUM Egészségpénztárba való beolvadás időpontjáig sikert nem ért el. 2017. január 1-jén hatályba lépett jogszabályok alapján a rendvédelmi és honvédelmi alkalmazásban állt, illetve álló volt Honvéd Egészségpénztári tagok kártalanítása megkezdődött. A Honvédség, vagy a Rendőrség vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti állományába nem tartozó tagok a hivatkozott kormányrendeletek alapján kártalanítási igény benyújtására a Pénztár rendelkezésére álló információk alapján nem jogosultak. A PRÉMIUM Egészségpénztár vezetősége áttekintette a kormányrendeletek alapján kártérítésre nem jogosult tagok helyzetét, jogi szakértők bevonásával megvizsgálta, hogy milyen lépések ígéretesek a követelések visszaszerzése érdekében. Ennek kapcsán hasonlóan a korábbi állásponthoz arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben az összeg csak részben és csak a BRB Bank felszámolása során kerülhet vissza a tagokhoz. A BRB Bank felszámolója arról adott tájékoztatást, hogy az OBA hitelezői igények a besorolása a Pénztárét megelőzi. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az önkéntes kölcsönös pénztárakra. A PRÉMIUM Egészségpénztár jogi szakértőkkel megvizsgálta, hogy lehetséges és érdemes-e megtámadni a felszámoló álláspontját, de sajnos egyértelmű, hogy a felszámoló által megküldött követelés kiegyenlítési sorrend a jogszabályoknak megfelel, ezért annak felülvizsgálata esélytelen. Összefoglalva tehát jelen állásban a több évig elhúzódó felszámolási eljárás végeztével sem látunk reális esélyt arra, hogy azon volt Honvéd Egészségpénztári tagoknak a követelései, akik nem tartoznak/tartoztak a Honvédség, vagy a Rendőrség vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti állományába, akár kis részben is megtérüljenek. A PRÉMIUM Egészségpénztár a követeléseket továbbra is nyilvántartja, azonban a jelenlegi jogszabályi környezetben lehetőségei kimerültek.   Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a részletszabályokról az illetékes szervek tudnak felvilágosítással szolgálni, a kártalanítást NEM a PRÉMIUM Egészségpénztár jogosult intézni, ezért bővebb tájékoztatást sem tud nyújtani!  Kérjük, hogy a kártalanítási jogosultsággal vagy a tennivalókkal kapcsolatos kérdéseivel szíveskedjen honvédségi vagy rendőrségi munkáltatója/volt munkáltatója felé fordulni.   ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BEOLVADÁST KÖVETŐEN  +-  ÚJ TAGI AZONOSÍTÓ A Honvéd tagok tagi azonosítója (tagkódja) 2016. április 1-től megváltozik. A Honvéd tagkódhoz 700 000-et kell hozzáadnia és megkapja új tagi azonosítóját (tehát ha pl. az Ön tagkódja a Honvéd Egészségpénztárban 56789 volt, PRÉMIUM Egészségpénztári tagi azonosítója 756789 lesz). Azon tagok esetén, akik mindkét pénztárban tagsággal rendelkeznek a PRÉMIUM tagi azonosító lesz érvényes a továbbiakra. FONTOS: 2016. április 1-től a számlakérésnél már az új PRÉMIUM tagi azonosítóját kell használnia! +- TAGDÍJ BEFIZETÉSE A Honvéd Egészségpénztár által vezetett számla megszűnik. Kérjük, hogy 2016. április 1-jét követően minden esetben a PRÉMIUM lenti bankszámlaszámára teljesítsék az átutalásokat. A minimum tagdíj összege havi 5000 Ft, melyet az alábbiak szerint fizethető be: Bankkártyás befizetéssel:      Átutalással: Kedvezményezett neve: PRÉMIUM Egészségpénztár Számlaszám: 10918001-00000005-06060007 A közlemény rovatban a névnek és új tagi azonosítójának mindenképpen szerepelnie kell! +-  EGYENLEGFIGYELÉS A Honvéd tagok egyenlege 2016. április 1-i nappal a PRÉMIUM egészségszámlára kerül átvezetésre. Azon tagok esetén, akik mindkét pénztárban tagsággal rendelkeznek, az egyenleg a PRÉMIUMnál meglévő egészségszámlára kerül összevezetésre.   Az Ügyfélportálon regisztrációt követően megtekintheti PRÉMIUM egészségszámlája egyenlegét. Honvéd Egészségpénztári számlaforgalmát 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig (várhatóan 2016. április 30-tól) megtalálja a Dokumentumok menüpont alatt. Ha regisztrált az Ügyfélportálra töltse le mobil alkalmazásunkat is. Az applikáció használatával ellenőrizheti egyenlegét, a kihasználatlan adó-visszatérítés összegét, emellett szolgáltatóink elérhetőségeit térképen és táblázatos formában is megtalálja.   +- SZÁMLAKÉRÉS Számlakérés szolgáltatások igénybevétele estén, pl.: egészségügyi ellátások, szűrővizsgálatok stb.: PRÉMIUM Egészségpénztár, 1138 Budapest, Váci út 135-139. név, vagy regisztrált közeli hozzátartozó neve, valamint a PRÉMIUM tagi azonosító Számlakérés termékek vásárlása esetén, pl.: gyógyszerek, szemüveg, vérnyomásmérő stb.: név, vagy regisztrált közeli hozzátartozó neve a tag, vagy regisztrált közeli hozzátartozó címe, valamint a PRÉMIUM tagi azonosító Az elszámolni kívánt készpénzes számlákat 2016. április 1-től a PRÉMIUM Egészségpénztárhoz a 1138 Budapest, Váci út 135-139. címre, vagy a 1426 Budapest, Pf.: 512. postacímre kell beküldeni. A Honvéd Egészségpénztár nevére kiállított számlákat lekésőbb 2016.december 31-ig kell beküldeni a PRÉMIUM Egészségpénztár postacímére. +- EGÉSZSÉGKÁRTYA A Honvéd Egészségkártyák a rajtuk feltüntetett lejárati idő (hó/év) leteltéig érvényben maradnak, a pénztártagok a kártyákat beolvadást követően is tudják használni fizetéskor. A kártya lejáratát követően automatikusan új kártyát bocsátunk ki. A PRÉMIUM egészségkártya 3 évig érvényes, díja évi 600 Ft, összesen 1 800 Ft.   A PRÉMIUM ELŐNYEI A PRÉMIUM Egészségpénztár jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő egészségpénztára hazánknak. Taglétszáma meghaladja a 170 000 főt, a kezelt vagyon pedig a 6,8 milliárd forintot.   +- ALACSONY DÍJAK egyúttal magasabb jóváírt összeg Az egészségszámla fenntartási kiadásait a működési elvonás fedezi, ennek összege az egyéni és a munkáltatói befizetések után évi 120 ezer Ft-ig 6,5%, 120 ezer Ft felett 4,5 %. A piacvezető pénztárak közül, havi 5 000 Ft és 25 000 Ft közötti befizetés esetén a PRÉMIUM Egészségpénztár vonja el a legkisebb működési költséget. * *Az összehasonlítás alapja a hat legnagyobb taglétszámmal rendelkező pénztár 2015. december 1-jén érvényes - honlapon hozzáférhető - Alapszabálya alapján. A PRÉMIUM Egészségpénztárnál a 2016. január 1-től életbe lépett Alapszabály alapján. Figyelembe véve a kártyadíjakat és működési elvonást. +- PRÉMIUM CSALÁDI KASSZA segítségével nem csak az egészségügyi kiadások csökkenthetők PRÉMIUM Családi Kasszával a gyermekek iskoláztatási kiadásai (tankönyv, taneszköz, gyerekruházat), tandíja, kollégiumi elhelyezésének díja, sőt, a lakáshitel törlesztő részlete, vagy az idősgondozás költsége is elszámolható az egészségszámla terhére. Ezek mellett szülés, örökbefogadás esetén egyszeri kifizetés igényelhető, de használható jövedelem kiegészítésre is CSED, GYED, GYES, GYET ideje alatt.  +- VÉDŐHÁLÓ SZOLGÁLTATÁS CSOMAG egészségbiztosítások a tagok védelméért  23-féle komoly betegség kialakulása esetén (pl. szívinfarktus, daganatos megbetegedés) segít fedezni az egészségügyi kezelés költségét 600 ezer forintig A Várólista biztosítás pedig 10 munkanapon belül biztosítja CT vagy MRI vizsgálatok megszervezését, és ezek költségét évente maximum 150 ezer forintig átvállalja az egynapos sebészeti ellátásra szóló biztosítással 24 óránál rövidebb ápolást igénylő műtétek is elvégeztethetőek ingyenesen, orvosilag indokolt esetben. A szolgáltatáscsomag díja havi 85 Ft, amit negyedévente von le a pénztár a tagok számlájáról (255 Ft).    A szolgáltatás igénybevételére tagjaink akkor válnak jogosulttá, ha a díj az egészségszámlájukon érvényesítésre kerül. A Várólista és az egynapos sebészeti ellátás szolgáltatása a díj levonása után két hónapos várakozási időt követően vehető igénybe.  A Védőhálóra vonatkozó részletes feltételekről az Alapsza­bályban és a honlapon tájékozódhat. +- KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK bankkártyás befizetés, chat, mobil applikáció A pénztárak közül egyedülálló módon számos olyan kényelmi szolgáltatás érhető el, amelyek megkönnyítik a befizetést, az egyenlegfigyelést vagy az ügyintézést. Ilyen kényelmi szolgáltatás a bankkártyás fizetési lehetőség, mobil applikáció segítségével a folyamatos egyenlegfigyelés, vagy a chat ablak, ha azonnali válaszra van szükség. +- GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK 3 munkanapon belül kifizetjük a számláit, 1 munkanapon belül jóváírjuk befizetését Számlakifizetés A tagok által elszámolásra beküldött számlákat a beérkezésüktől számított 3 munkanapon belül feldolgozzuk és összegüket garantáltan átutaljuk a Pénztártag által megadott bankszámlaszámra. Ellenkező esetben a pénztártagok a banki kamat kétszeresét kérhetik a késedelmes napokra (a Garanciavállalási szabályzatban leírtak szerint). Abban az esetben, ha a számla összege meghaladja az egyenleget a PRÉMIUM részkifizetést teljesít az aktuális egyenleg erejéig. Ezt követően az egyéni számlájára érkező befizetések ütemében utaljuk a további részleteket, mindaddig, míg a számla teljes kiegyenlítést nyer.   Befizetések könyvelése   Pénztár számlájára beérkezett befizetéseket - amennyiben valamennyi, a könyveléshez szükséges adat rendelkezésre áll - 1 munkanapon belül jóváírjuk a Pénztártag egészségszámlájára. +- PRÉMIUM SZOLGÁLTATÓK  17 000 szerződött szolgáltató, 7 100 kártyaelfogadóhely  PRÉMIUMnál elszámolható termék- és szolgáltatás kategóriákat, elszámolásuk feltételeit honlapunkon a"Mire költhetek?" oldalon foglaltuk össze. A PRÉMIUM Egészségpénztár által alkalmazott gyakorlatról szintén honlapunkon a "Hol vásárolhat?" és a "Számlakérés szabályai" oldalakon olvashat bővebben. +- Felmerülő kérdései esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Elérhetőségeinket a "Kapcsolat" menüpontban találja. Pénztárunk szolgáltatásairól az Alapszabály szolgál teljes körű tájékoztatással.  
bankkártyás befizetés ügyintézés mobilalkalmazás szolgáltatókereső webáruház