Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A PRÉMIUM Pénztárszolgáltató Kft. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint a PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár és a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár adatkezelők által az online értékesítési tevékenység elvégzésével megbízott adatfeldolgozó a marketing célból történő kapcsolatfelvétellel, igényfelméréssel és ajánlatadással kapcsolatban kezeli és továbbítja az adatkezelők számára a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó csak olyan személyes adatot kezelnek, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetőleg kizárólag a jogszerű adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelik.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználó kezelt személyes adatait.


A PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár és a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár adatkezelők címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

Az adatkezelők elérhetősége: (06 1) 999 96 96, kapcsolat@premiumpenztarak.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak cél szerinti kezeléséhez.

Az érintettek köre: a www.premiumpenztarak.hu oldal nyereményjáték felületén regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: név, elérhetőség (vezetékes vagy mobiltelefon, e-mail cím). A valós név és elérhetőségi adatok megadása a nyereményjátékban történő részvétel feltétele!

Az adatgyűjtés célja: marketing célból történő kapcsolatfelvétel, igényfelmérés, ajánlatadás, keresztértékesítési lehetőségek felmérése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár és a PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár adatkezelők munkatársai
- A PRÉMIUM Pénztárszolgáltató Kft. adatfeldolgozó nyereményjáték lebonyolításába bevont munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatokat az adatkezelők az adatok megadásától számított 3 évig kezelik.

Az adatok kezelésének helye: a nyereményjáték alatt és azt követően a marketing célú megkeresés ideje alatt az adatfeldolgozónál, tagsági jogviszony létrehozatalával összefüggésben az adott adatkezelőnél.
  
A regisztráló kérelmezheti az adatkezelőnél, illetőleg az adatfeldolgozónál is
- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (évente egy alkalommal díjmentesen),
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A regisztráló személyes adatairól történő tájékoztatást, valamint ezek módosítását vagy törlését az adatkezelő fent megadott székhelyén személyesen vagy postai úton, illetőleg telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem az adatkezelő válaszát vagy intézkedését nem fogadja el, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt (a lakóhely szerint illetkes Törvényszék előtt benyújtott keresettel) érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Kérjük olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat is a www.premiumpenztar.hu oldalon. Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Adatvédelmi nyilvántartási szám:
PRÉMIUM Önkéntes Egészségpénztár: NAIH-70271/2013.
PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár: NAIH-70270/2013.

bankkártyás befizetés ügyintézés mobilalkalmazás szolgáltatókereső webáruház